Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidsrelatert hudsykdom fører til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Nå kan internasjonalt samarbeid på området bidra til å forebygge hudplagene mer effektivt.

Arbeidsrelatert hudsykdom fører til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Nå kan internasjonalt samarbeid på området bidra til å forebygge hudplagene mer effektivt.