Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 36 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. 

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 36 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.