Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norge overlater lederskapet i Barentsrådets miljøarbeidsgruppe videre til Sverige i visshet om at miljøproblemene er løst hos tre «hot spots» i Russland som tidligere hadde store miljøutfordringer.

Norge overlater lederskapet i Barentsrådets miljøarbeidsgruppe videre til Sverige i visshet om at miljøproblemene er løst hos tre "hot spots" i Russland som tidligere hadde store miljøutfordringer.