Kategorier

Forskriftene var på høring med frist 15. september 2017. Til sammen mottok Arbeidstilsynet 93 høringssvar med merknader til høringsforslagene. Av de mottatte høringssvarene er 73 av innspillene relatert til forslaget om endringer i regelverket for dykking. 

– Det er svært positivt at det er stort engasjement om regelverket for innaskjærs dykking, sier nasjonal koordinator for dykking i Arbeidstilsynet, Lisbeth Tveit.

Med bakgrunn i det store omfanget av høringsinnspill trenger Arbeidstilsynet lengre tid til å vurdere høringsinnspillene opp mot de forslag som har vært på høring. Dette innebærer at det ikke vil bli endringer i regelverket for dykking fra 1. januar 2018.