Kategorier

 

Omkring to av fem norske yrkesaktive opplever smerter i korsrygg eller nedre del av ryggen i løpet av en måned. Dette tilsier at om lag 925 000 yrkesaktive rapporterer om slike plager. Forekomsten av smerter i ryggen er størst blant yrkesaktive med kort utdanning. (kilde: Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse)

Smerter og genetikk

Forskningssjef Johannes Gjerstad leder et forskerteam med ryggsmerter som spesialfelt. Nylig publiserte de i samarbeid med Oslo Universitetssykehus en studie i tidsskriftet Pain, der de så nærmere på genetiske forhold hos pasienter med korsryggssmerter og isjias.

Studien har et prospektivt design der forskerne har fulgt 296 pasienter med korsryggssmerter i en femårsperiode. Målet var blant annet å finne ut om genetiske faktorer påvirket pasientens smerteforløp. -Vi fant at genetisk variabilitet hadde betydning. Spesielt to av gen-varianetene (OPRM1 rs1799971 og MMP9 17576) var assosiert med smerte. I tillegg fant vi, som forventet, forskjeller mellom kvinner og menn. Det er viktig å poengtere at det er assosiasjoner vi har undersøkt, ikke årsakssammenheng, sier Gjerstad.

En av flere faktorer

-I løpet av de siste årene er et panel av gen-varianter er blitt studert. Gen-variantene vi har sett på er enten knyttet til perifer inflammasjon eller smerteprosessering i hjernen.  Vi mener genene kan være viktige for det som skjer i ryggen, men også for prosesseringen av smertesignaler i hjernen. Sammen gjør dette at genene har betydning for pasientens opplevelse av smerte, utdyper han.

Det er likevel ikke slik at smerte forutbestemt av genene våre.

– Genene er kun moderatorer, forklarer Gjerstad. – De har en viss betydning, men samtidig relativt liten gjennomslagskraft. Sammenliknet med andre faktorer som psykososiale forhold og fysisk aktivitet, har genetikken relativt lite å si. Det er mest sannsynlig interaksjonen mellom arbeidsbelastningen og de genetiske faktorene som avgjør hvordan smertene utvikler seg.

Denne artikkelen er en omarbeidet versjon av en sak publisert i Columna, kiropraktikkforeningens tidsskrift, høsten 2017.

 

Originalartikkel (abstract)

Innlegget Ryggsmerter og genetiske faktorer dukket først opp på STAMI.