Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kartløsningen Arealverktøy gir helhetlig oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i norske havområder. Verktøyet er nå oppdatert .

Kartløsningen Arealverktøy gir helhetlig oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i norske havområder. Verktøyet er nå oppdatert .