Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bedre luftkvalitet, vern av sårbar natur og kontroll på miljøgifter. Dette er noen av resultatene fra de mange miljøprosjektene som har vært gjennomført under EØS-midlene i programperioden som nå er i avslutningsfasen.

Bedre luftkvalitet, vern av sårbar natur og kontroll på miljøgifter. Dette er noen av resultatene fra de mange miljøprosjektene som har vært gjennomført under EØS-midlene i programperioden som nå er i avslutningsfasen.