Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Bare fire av ti arbeidstakere opplever at virksomheten de arbeider i, har systemer og rutiner for å fange opp forhold som systemsvikt, kvalitetsavvik, sikkerhetsrisiko eller personalkonflikter.

Bare fire av ti arbeidstakere opplever at virksomheten de arbeider i, har systemer og rutiner for å fange opp forhold som systemsvikt, kvalitetsavvik, sikkerhetsrisiko eller personalkonflikter.