Går i kompaniskap i bore-allianser

Aker BP ASA har inngått én allianseavtale med Mærsk Drilling og Halliburton for oppjekkbare rigger (jack-up rigs) og én med Odfjell Drilling og Halliburton for halvt nedsenkbare rigger (semi-submersibles).

Begge alliansene dannes under samarbeidsmodellen “En for alle, alle for en”, skriver Aker BP i en pressemelding. Målet er at  partnerne sammen skal sørge for kontinuerlig forbedring og skape større verdier for alle.

Rammeavtalen er på fem år, med mulighet til å forlenge i fem år.

Mens Maersk Drilling skal levere innen oppjekkbare rigger, skal Odfjell Drilling leverer nedsenkbare rigger i den andre alliansen, mens Halliburton leverer brønntjenester på tvers av disse.

 

Les mer på Offshore – SYSLA

Flere HMS nyheter

Denne riggen får mer jobb for Equinor

Equinor UK har utløst en opsjon på videre bruk av riggen Safe Boreas. Prosafe-riggen skal bore på Mariner-feltet på britisk side av Nordsjøen i 1 ekstra måned, frem til tidlig oktober. Kontraktsverdien på opsjonen er 6 millioner dollar, tilsvarende om lag 50 millioner norske kroner. Equinor og Prosafe inngikk en kontrakt om 13 måneders arbeid […]

Venter resultathopp for Equinor

Analytikerne spår kraftig hopp.

Subsea 7 har vunnet arbeid for opp mot milliarden

Skal utføre transport og installasjon.

PG Flow Solutions får leveranse til Nova-feltet

Leverer til Stavanger-verftet Rosenberg.

Høring av forslag til endringer i forordning om klassifisering og merking av kjemikalier – frist 13. august 2018

EU-kommisjonen la denne uka ut en høring av forslag til endringer i forordning 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), som skal harmonisere regelverket med revideringer i FN sitt globalt harmoniserte sys…

Boreløyve til Equinor og Wellesley

Mer jobb til Deepsea Bergen og Transocean Arctic.