Kategorier

Avdelingen har som oppgave å kartlegge sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helseforhold hos enkeltpersoner, i virksomheter og bransjer, samt i befolkningen. I tillegg til poliklinisk utredning, informasjon, veiledning og undervisning, er avdelingen engasjert i epidemiologisk forskning innenfor arbeidsmiljøområdet. Avdelingen har også en rådgivningsfunksjon overfor virksomheter og bedriftshelsetjenester og en koordineringsfunksjon for landets arbeidsmedisinske sykehusavdelinger.

Stillingen er en utdanningsstilling for lege i spesialisering (LIS) i arbeidsmedisin. Legen som vi ansetter, vil involveres i utredning av pasienter henvist til avdelingen med mistanke om arbeidsrelatert sykdom. Videre vil legen delta i avdelingens øvrige arbeid, bl.a. med å besvare henvendelser, under veiledning, om problemstillinger innenfor det arbeidsmedisinske feltet. Det vil dessuten bli mulig å delta i avdelingens aktiviteter vedrørende arbeidslivs- og forvaltningsstøtte, samt forskningsaktivitet innenfor det arbeidsmedisinske fagfeltet.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

• Autorisasjon som lege
• Interesse for arbeidsmedisin og gjennomført turnustjeneste som kvalifikasjon til fremtidig spesialistutdanning i arbeidsmedisin
• Interesse for og erfaring fra prosjektarbeid, forskning og/eller publisering vil bli vektlagt
• Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi søker en nøyaktig, systematisk og pliktoppfyllende person som er samarbeidsvillig og serviceinnstilt.

Vi tilbyr selvstendige, varierte og trivelige arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og inkluderende arbeidsmiljø.

Stillingen er en 100 % stilling med midlertidig ansettelse for ett år og mulighet til forlengelse. Stillingen vil bli lønnet som underordnet lege, stillingskode 0781, i lønnsspennet kr 466.500,- til kr 508.800,-, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, og med 2% innskudd til Statens pensjonskasse. I tillegg kommer et fremforhandlet kronetillegg for leger.

Tiltredelse: Snarlig, etter avtale

Søknadsfrist: 4. desember 2017

Attester og vitnemål medbringes til et evt. intervju.

Søknad: Lege i spesialisering, midlertidig stilling for ett år

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget Ledig stilling: Lege i spesialisering, midlertidig stilling for ett år dukket først opp på STAMI.