Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har avlivet sju moskus ved Avsjøen i Dovre kommune. Dyrene gikk mellom jernbanelinja og et sperregjerde for sau.

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) har avlivet sju moskus ved Avsjøen i Dovre kommune. Dyrene gikk mellom jernbanelinja og et sperregjerde for sau.