Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Partikler og kjemikalier - røyk, gass, støv

EXPO er et nasjonalt register for eksponeringsmålinger utført i norsk arbeidsliv, opprettet for å gi økt kunnskap om kjemisk eksponering i arbeidslivet. Her kan norske virksomheter lagre egne luftprøver i en sikker lagringsløsning. STAMI bidrar gjerne til å komme igang. Se filmen fra vårt besøk på et pukkverk for å ta luftprøver og gi de ansatte opplæring i bruk av prøvetakingsutstyret.

Innlegget Prøvetaking til EXPO dukket først opp på STAMI.

STAMI

EXPO Online er utviklet i samarbeid mellom STAMI, tilsynene og partene i arbeidslivet.

Dersom din virksomhet er på utkikk etter nye systemer eller mangler driftssikker og systematisk lagring av yrkeshygieniske målinger er EXPO Online lett tilgjengelig, og har mange fordeler for virksomheten.

– EXPO Online er et gratis tilbud til norske virkomheter, og er et godt verktøy for å ta vare på egne eksponeringsdata. Vi på STAMI bidrar gjerne med veiledning og råd i prosessen. Kun virksomheten selv har tilgang til sine data, men STAMI kan utarbeide trender ut fra innsamlet materiale, forteller Nils Petter Skaugset, gruppeleder ved avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI.

– På et aggregert nivå vil EXPO bidra til en bedre oversikt over kjemiske eksponeringer i norsk arbeidsliv. EXPO-registeret består  skal fremme gode arbeidsforhold for arbeidstakeren gjennom kjennskap til sammenhenger mellom kjemisk eksponering og helse, og består i dag av nær 100 000 luftprøver.

Les mer om EXPO

Innlegget Prøvetaking til EXPO dukket først opp på STAMI.