Kategorier
HMS nyheter fra Arbeidstilsynet Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tariffnemnda har vedtatt at det fra 1. januar 2018 blir innført minstelønn i overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter.

Arbeidstilsynet

Minstelønnssatsene vil bli som følger:

For unge arbeidstakere

  • 16 år: 102,18 kr
  • 17 år: 111,68 kr
  • 18 år: 125,94 kr

For arbeidstakere over 18 år: 157,18 kr.

Ved fratrekk i bruttolønnen for innkvartering i bedriften, gjelder følgende satser:

  • For enkeltrom 531,55 kr per måned
  • For dobbeltrom 345,73 kr per måned

Se også Tariffnemndas vedtak