Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

ECHA har nylig publisert utkast til oppdatering av handlingsplanen for stoffevaluering under REACH for perioden 2018-2020. Medlemslandene planlegger å evaluere 107 stoffer, av disse er 17 nye siden forrige oppdatering.

ECHA har nylig publisert utkast til oppdatering av handlingsplanen for stoffevaluering under REACH for perioden 2018-2020. Medlemslandene planlegger å evaluere 107 stoffer, av disse er 17 nye siden forrige oppdatering.
Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

ECHA har nylig publisert utkast til oppdatering av handlingsplanen for stoffevaluering under REACH for perioden 2018-2020. Medlemslandene planlegger å evaluere 107 stoffer, av disse er 17 nye siden forrige oppdatering.

ECHA har nylig publisert utkast til oppdatering av handlingsplanen for stoffevaluering under REACH for perioden 2018-2020. Medlemslandene planlegger å evaluere 107 stoffer, av disse er 17 nye siden forrige oppdatering.