Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Økologisk grunnkart er en samling av kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper, arter og landskapstyper forekommer i landet. Her kan du se video og lysark fra foredragene på oppstartseminaret for økologisk grunnkart 25. oktober.

Økologisk grunnkart er en samling av kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper, arter og landskapstyper forekommer i landet. Her kan du se video og lysark fra foredragene på oppstartseminaret for økologisk grunnkart 25. oktober.