Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen åpnet den 20. oktober 2017 for en høring av et veikart for en helsesjekk (evaluering) av vanndirektivet.

EU-kommisjonen åpnet den 20. oktober 2017 for en høring av et veikart for en helsesjekk (evaluering) av vanndirektivet.