Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har publisert et veikart for evaluering av avløpsdirektivet, og inviterer publikum og berørte aktører til å gi innspill til kommisjonens forståelse av problemstillingen og innspill til mulige løsninger og annen relevant informasjon.

EU-kommisjonen har publisert et veikart for evaluering av avløpsdirektivet, og inviterer publikum og berørte aktører til å gi innspill til kommisjonens forståelse av problemstillingen og innspill til mulige løsninger og annen relevant informasjon.