Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Flere ønsker å jobbe til de er over 70, men trenden med stadig høyere ønsket avgangsalder fra arbeidslivet har flatet ut ved 66 år. Også diskriminering av seniorer i arbeidslivet ser ut til å øke.

Flere ønsker å jobbe til de er over 70, men trenden med stadig høyere ønsket avgangsalder fra arbeidslivet har flatet ut ved 66 år. Også diskriminering av seniorer i arbeidslivet ser ut til å øke.