Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir med på markeringa ved Norsk villakssenter i Lærdal måndag 30. oktober klokka 11. Vi håper elva kan friskmeldast etter at laksen har vore infisert av parasitten  Gyrodactylus salaris .

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir med på markeringa ved Norsk villakssenter i Lærdal måndag 30. oktober klokka 11. Vi håper elva kan friskmeldast etter at laksen har vore infisert av parasitten  Gyrodactylus salaris .