Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Forordning (EU) nr. 848/2012 om forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser, som er gjennomført i REACH-forskriften, trådte i kraft 10. oktober i år. Det er nå ikke lenger lov å produsere, bringe i omsetning eller bruke disse forbindelsene som rene stoffer eller i stoffblandinger i EU.

Forordning (EU) nr. 848/2012 om forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser, som er gjennomført i REACH-forskriften, trådte i kraft 10. oktober i år. Det er nå ikke lenger lov å produsere, bringe i omsetning eller bruke disse forbindelsene som rene stoffer eller i stoffblandinger i EU.