Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Om høsten og vinteren er det ekstra viktig at du som arbeider ute, gjør det du kan for å være godt synlig. Her er kravene til synlighetsklær.

Om høsten og vinteren er det ekstra viktig at du som arbeider ute, gjør det du kan for å være godt synlig. Her er kravene til synlighetsklær.