Kategorier

Publikasjoner erstattet av nettsidetekster

Arbeidstilsynet har tradisjonelt sett hatt mange publikasjoner. Disse er nå fjernet og erstattet av nettekster. Informasjon om arbeidsmiljø som tidligere har vært spredt i ulike veiledninger og brosjyrer er nå tatt inn som egne nettekster for ulike tema. 

Regelverk med kommentarer på arbeidstilsynet.no

En stor nyhet på de nye nettsidene er at du får tilgang til alt regelverk på arbeidsmiljøområdet  på arbeidstilsynet.no. Lover og forskrifter importeres direkte inn på egne sider ved hjelp av en automatisert løsning fra Lovdata.no. Arbeidstilsynet har lagt inn kommentarene direkte på hver enkelt paragraf, slik at du kan lese bestemmelsen og kommentaren på samme sted.

Nye og mer brukervennlige registerløsninger

Det har også blitt gjort en del endringer i Arbeidstilsynets registre for å få disse mer brukervennlige. Blant annet vil registerløsningene inneholde kartvisning. Slik kan du for eksempel finne en godkjent renholdsvirksomhet i ditt område.

Steg for steg-løsning for risikovurdering

Arbeidstilsynet har laget en trinnvis oppskrift for hvordan man går fram. Malene for kartlegging og risikovurdering, risikodiagram og handlingsplan er også endret.

Les mer om risikovurdering her

Nyhetsbrev

Arbeidstilsynet vil fortsatt sende ut nyhetsbrev på e-post. Del gjerne med kollegaer som er interessert i arbeidsmiljøspørsmål. 

Her kan du abonnere på nyhetsbrevet

Kommentarer til de nye sidene?

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til de nye sidene, så blir vi glade for tilbakemeldinger. Send dem til internett@arbeidstilsynet.no