Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av gave- og reklameartikler. Mange av de kontrollerte produktene er ulovlige å selge fordi de inneholder farlige stoffer eller er for dårlig merket.

Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av gave- og reklameartikler. Mange av de kontrollerte produktene er ulovlige å selge fordi de inneholder farlige stoffer eller er for dårlig merket.