Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nå etableres Trøndelags største fagmiljø på HMS med hovedkontor i Verdal. Agenda HMS etableres gjennom sammenslåing av Innherred HMS og Bedriftshelsetjenesten Trondheim.

Nå etableres Trøndelags største fagmiljø på HMS med hovedkontor i Verdal. Agenda HMS etableres gjennom sammenslåing av Innherred HMS og Bedriftshelsetjenesten Trondheim.