Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

REACH-forskriften er endret ved at to EU-forordninger som endrer REACH (nye stoffer på vedlegg XIV og XVII) og en EU-forordning som endrer forordningen om forsøksmetoder til REACH er gjennomført i norsk rett.

REACH-forskriften er endret ved at to EU-forordninger som endrer REACH (nye stoffer på vedlegg XIV og XVII) og en EU-forordning som endrer forordningen om forsøksmetoder til REACH er gjennomført i norsk rett.