Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Asfaltverk har blitt bedre til å håndtere miljørisiko, viser miljømyndighetenes landsomfattende kontroller. Virksomhetene har skjerpet håndteringen av farlig avfall og kjemikalier siden forrige kontrollaksjon i 2011.

Asfaltverk har blitt bedre til å håndtere miljørisiko, viser miljømyndighetenes landsomfattende kontroller. Virksomhetene har skjerpet håndteringen av farlig avfall og kjemikalier siden forrige kontrollaksjon i 2011.