Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om planer om å foreslå fem nye stoffer til kandidatlista i kjemikalieregelverket REACH.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om planer om å foreslå fem nye stoffer til kandidatlista i kjemikalieregelverket REACH.