Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norske myndigheter har bestemt å øke det frivillige bidraget til FNs klimapanel (IPCC) i 2017 og 2018 .

Norske myndigheter har bestemt å øke det frivillige bidraget til FNs klimapanel (IPCC) i 2017 og 2018 .