Kategorier

Vi ønsker en person som har praktisk erfaring med ulike molekylærbiologiske metoder. Erfaring av isolering av DNA og RNA, fra blod, cellekulturer og mikroorganismer; RTPCR, qPCR, og celledyrkning ville bli lagt vekt. Erfaring innen histopatologi/immun¬histokjemi, og at vedkommende kan ta blodprøver fra forsøkspersoner er viktig.

Personen vil bidra på ulike prosjekter der arbeidet bl.a. vil bestå i molekylær identifisering og kvantifisering av mikroorganismer i arbeidsplassluft, miRNA analyser i forbindelse med studier av epigenetiske forandringer av yrkesrelaterte eksponeringer, histopatologiske/immun-histokjemiske analyser av celler og vev i forbindelse med in vitro- og in vivo-forsøk. Noe reisevirksomhet i forbindelse med feltarbeid med blodprøvetaking bør påregnes. Avdelingens ingeniører bidrar med også med vedlikehold og faste oppgaver i laboratorier og til teknikker.

Nøyaktighet, evne til problemløsing og samarbeid, samt motivasjon for arbeidet tillegges stor vekt. Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk er en forutsetning.

Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087) fra kr 454.700,- til kr 517.700,-, med 2% innskudd til Statens pensjonskass

Søknadsfrist: 31. oktober 2017

Tiltredelse: 1. januar 2018 eller etter avtale.

Vitnemål, attester og evt. publikasjoner medbringes til et evt. intervju.

Elektronisk søknadsskjema

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget Ledig stilling: Overingeniør – fast stilling dukket først opp på STAMI.