Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I en ny rapport skriver Det europeiske miljøbyrået at tett samarbeid mellom myndigheter og sektorer er viktig for å redusere risiko fra vær- og klimarelaterte hendelser som flom, hetebølger, skogbranner og stormflo.

I en ny rapport skriver Det europeiske miljøbyrået at tett samarbeid mellom myndigheter og sektorer er viktig for å redusere risiko fra vær- og klimarelaterte hendelser som flom, hetebølger, skogbranner og stormflo.