Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Menneskelig aktivitet gir mer støy i havet. Miljødirektoratet arbeider med å få bedre oversikt over omfanget og konsekvensene av undervannsstøy.

Menneskelig aktivitet gir mer støy i havet. Miljødirektoratet arbeider med å få bedre oversikt over omfanget og konsekvensene av undervannsstøy.