Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Åtte bjørner er felt i Norge i 2017, samme antall som i fjor. Én bjørn ble skutt i løpet av perioden med lisensfelling, mens de øvrige ble skutt i forbindelse med skadefelling.

Åtte bjørner er felt i Norge i 2017, samme antall som i fjor. Én bjørn ble skutt i løpet av perioden med lisensfelling, mens de øvrige ble skutt i forbindelse med skadefelling.