Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Den svært dårlige hekkesesongen for dverggåsa i Finnmark kan få alvorlige følger. Lav vekst i bestanden og stor fare under høsttrekket kan bety at dverggås- bestanden dør ut. 

Den svært dårlige hekkesesongen for dverggåsa i Finnmark kan få alvorlige følger. Lav vekst i bestanden og stor fare under høsttrekket kan bety at dverggås- bestanden dør ut.