Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

To biocidaktive stoffer som er til vurdering for godkjenning, er konkludert å oppfylle kriteriene for eksklusjon. I den forbindelse inviterer det europeiske kjemikaliebyrået ECHA interesserte parter til å levere relevant informasjon, inkludert informasjon om tilgjengelige alternativer.

To biocidaktive stoffer som er til vurdering for godkjenning, er konkludert å oppfylle kriteriene for eksklusjon. I den forbindelse inviterer det europeiske kjemikaliebyrået ECHA interesserte parter til å levere relevant informasjon, inkludert informasjon om tilgjengelige alternativer.