Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rundt fem prosent av norske mannlige arbeidstakere arbeider med vibrerende verktøy. Slikt arbeid kan øke risikoen for å utvikle hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS).

Rundt fem prosent av norske mannlige arbeidstakere arbeider med vibrerende verktøy. Slikt arbeid kan øke risikoen for å utvikle hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS).