Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Å lufte er gammel kunnskap som har havnet litt i glemmeboka. Nå er det vitenskapelig bevist at metoden er effektiv.

Å lufte er gammel kunnskap som har havnet litt i glemmeboka. Nå er det vitenskapelig bevist at metoden er effektiv.