Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til en søker for begrenset bruk av kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til en søker for begrenset bruk av kromtrioksid. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.