Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i mulig forslag om ytterligere regulering av Dechlorane PlusTM. Frist for å sende inn kommentarer er 20. oktober 2017.

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i mulig forslag om ytterligere regulering av Dechlorane PlusTM. Frist for å sende inn kommentarer er 20. oktober 2017.