Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

I 2016 ble det rapportert inn 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager. Elektrisitet, vann og renovasjon rapporterte om flest arbeidsulykker med langvarig fravær.

I 2016 ble det rapportert inn 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager. Elektrisitet, vann og renovasjon rapporterte om flest arbeidsulykker med langvarig fravær.