Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Mattilsynet friskmelder ni av ti elver i Vefsn-regionen i Nordland etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris . Reetableringen av laksestammen er godt i gang, og sommeren 2018 åpnes det for et begrenset fiske. 

Mattilsynet friskmelder ni av ti elver i Vefsn-regionen i Nordland etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris . Reetableringen av laksestammen er godt i gang, og sommeren 2018 åpnes det for et begrenset fiske.