Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Hvordan kan reiselivsnæringen bli en del av det grønne skiftet? Hva betyr klimaendringene for næringen? Dette seminaret er for deg som jobber med, eller er interessert i, reiseliv og turisme, og vil vite mer om utfordringene og mulighetene som følger av klimaendringer og klimapolitikk.

Hvordan kan reiselivsnæringen bli en del av det grønne skiftet? Hva betyr klimaendringene for næringen? Dette seminaret er for deg som jobber med, eller er interessert i, reiseliv og turisme, og vil vite mer om utfordringene og mulighetene som følger av klimaendringer og klimapolitikk.