Truffet av bolt i hodet på Statoil-plattform

Ulykken skjedde 19. september i forbindelse med en løfteoperasjon på boredekk på Visund-plattformen. Mannskapene om bord gjennomførte et løft av en bolt da en såkalt forløper, det vil si en kjetting, satte seg fast i en overhengende struktur, forteller Eskil Eriksen, pressekontakt i Statoil.

– Da denne løsnet traff bolten boredekksarbeideren i venstre kinn. Han ble raskt tatt hånd om av helsepersonell på riggen og transportert til land i med helikopter sier Eriksen til Aftenbladet.

Hjernerystelse

Boredekksarbeideren, som er ansatt i oljeserviceselskapet Archer, skal ha fått brist i kjeven og hjernerystelse.

– Han skal ha vært ved bevissthet under transporten til land, sier Eriksen.

Den skadde fikk først behandling ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, men ble senere flyttet over til Stavanger Universitetssykehus. Mannen er nå skrevet ut fra sykehuset.

Tilsynet er varslet

– Vi er glade for at han er skrevet ut fra sykehuset. Dette var en alvorlig personskade. Statoil tar hendelsen alvorlig og gransker den for å avklare hendelsesforløpet og årsaksforhold, sier Eskil Eriksen.

– Kunne ulykken potensielt ha fått et mer alvorlig utfall?

– Vi ønsker ikke å spekulere i dette på nåværende tidspunkt. Granskingsteamet vil vurdere potensialet i hendelsen i deres gransking, sier Eriksen.

Petroleumstilsynet (Ptil), som gransker de mest alvorlige hendelsene offshore og på landanlegg, er varslet om ulykken.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.

Les mer på Offshore – SYSLA

Flere HMS nyheter

Denne riggen får mer jobb for Equinor

Equinor UK har utløst en opsjon på videre bruk av riggen Safe Boreas. Prosafe-riggen skal bore på Mariner-feltet på britisk side av Nordsjøen i 1 ekstra måned, frem til tidlig oktober. Kontraktsverdien på opsjonen er 6 millioner dollar, tilsvarende om lag 50 millioner norske kroner. Equinor og Prosafe inngikk en kontrakt om 13 måneders arbeid […]

Venter resultathopp for Equinor

Analytikerne spår kraftig hopp.

Subsea 7 har vunnet arbeid for opp mot milliarden

Skal utføre transport og installasjon.

PG Flow Solutions får leveranse til Nova-feltet

Leverer til Stavanger-verftet Rosenberg.

Høring av forslag til endringer i forordning om klassifisering og merking av kjemikalier – frist 13. august 2018

EU-kommisjonen la denne uka ut en høring av forslag til endringer i forordning 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), som skal harmonisere regelverket med revideringer i FN sitt globalt harmoniserte sys…

Boreløyve til Equinor og Wellesley

Mer jobb til Deepsea Bergen og Transocean Arctic.