Kategorier
Informasjon fra STAMI Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet Ukategorisert

Hvordan ta vare på fremtidens arbeidstakere og fremdeles sikre lønnsomhet og effektivitet? 20. november arrangerer Norsk Industri, Legeforeningen, NHO, LO, Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Stamina Helse den fremtidsrettede arbeidshelsekonferansen «Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?»

Innlegget Konferanse: Arbeidshelse for ledere dukket først opp på STAMI.

STAMI

Perspektivmeldingen gir uttrykk for at det er behov for flere mennesker i arbeid, og at flere må regne med å jobbe lenger. Dette står i kontrast til økt digitalisering og robotisering. Hvordan skal bedrifter klare nødvendig omstilling og sikre lønnsomhet samtidig som den menneskelige ressurs integreres uten at det går på helsa løs? Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsplasser?

Vi har fått med oss en rekke aktører til å belyse denne utfordringen fra flere vinkler. Noen eksempler fra programmet:

Berit Svendsen, adm. dir., Telenor Norge
Helge Aasen, CEO, Elkem
Jannicke Nilsson, COO, Statoil
Sigbjørn Johnsen, Fylkesmann i Hedmark
Marit Hermanssen, president, Legeforeningen
Sigrun Vågeng, direktør, NAV

Pål Molander, direktør ved STAMI, vil snakke om temaet: Arbeidsmiljø og organisering, ny kompetase, ny teknikk. Nye modeller for HMS?

Konferansen avsluttes med et foredrag som setter fokus på viktigheten av samarbeid og robuste team når krisen rammer. Traumeoverlegen Pål Aksel Næss fra Oslo universitetssykehus vil fortelle om sin erfaring fra blant annet 22. juli om hvordan teamet håndterte en ekstrem situasjon. Han vil også peke på hvordan dette kan ha overføringsverdi til næringslivet.

Arbeidshelse 2017

  • Les mer om arbeidshelsekonferansen «Hvor er mennesket i fremtidens arbeidsliv?» 20. november her. Konferansen er en del av Industri Futurum.

Innlegget Konferanse: Arbeidshelse for ledere dukket først opp på STAMI.