Doktorgrad ved STAMI: Fysiske krav i arbeidet og muskelskjelettplager

Sammenliknet med objektive mål viser undersøkelsene at bruk av spørreskjemadata for å måle fysisk eksponering er upresist og kan være utilfredsstillende når man undersøker sammenheng mellom slike eksponeringer og helseutfall. I yrker med stor dag-til-dag variasjon anbefales det også at objektive målinger bør gå over flere dager.

Undersøkelser blant bygg- og anleggsarbeidere viste at den relative belastningen på hjertet under arbeid hovedsakelig befant seg på lave eller moderate nivåer og at det var få sammenhengende perioder over anbefalt nivå for en arbeidsdag. Denne belastningen varierte mellom yrker, og viste seg lavere med økende alder og økt kondisjon. Den relative hjertebelastningen på jobb hadde ingen sammenheng med rapporterte muskelskjelettplager.

Videre ble det i helse- og omsorgssektoren funnet at arbeidere med lengre perioder med sittende arbeid hadde lavere nivå av korsryggsmerter. Denne sammenhengen så man imidlertid ikke for bygg- og anleggsarbeidere. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom stående arbeid og korsryggsmerter i noen av sektorene.

Doktorgradsarbeidet bidrar med verdifull vitenskapelig kunnskap ved å frembringe objektive mål på fysisk eksponering der mye av tidligere forskning har basert seg på spørreskjema, som man vet har en rekke begrensninger.


Prøveforelesning:

Tid: Torsdag 28. september 2017 kl. 10:15
Sted: Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Oppgitt emne: «Physical workload as a predictor for adverse musculoskeletal conditions: What is the evidence?»

Disputas:

M.Sc.Lars-Kristian Lunde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Physical demands at work: objectively measured exposure and musculoskeletal pain in construction- and healthcare workers»

Tid: Torsdag 28. september 2017 kl. 13:15
Sted: Rødt auditorium, Ullevål sykehus

Omtale Universitetet i Oslo

  • M.Sc.Lars-Kristian Lunde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Physical demands at work: objectively measured exposure and musculoskeletal pain in construction- and healthcare workers

Innlegget Doktorgrad ved STAMI: Fysiske krav i arbeidet og muskelskjelettplager dukket først opp på STAMI.

Les mer på STAMI

Flere HMS nyheter

Måler stillesitting med ny teknikk

Ved hjelp av aktivitetsmålere har forskere målt hvor mye ansatte i ulike yrkesgrupper beveger seg i arbeidet. Tidligere undersøkelser har bygd på de ansattes egne vurderinger, men dette gir ofte unøyaktige resultater.

Måler stillesitting med ny teknikk

Ved hjelp av aktivitetsmålere har forskere målt hvor mye ansatte i ulike yrkesgrupper beveger seg i arbeidet. Tidligere undersøkelser har bygd på de ansattes egne vurderinger, men dette gir ofte unøyaktige resultater.

Uten jobb? Her er noen nyttige tips

En eller annen gang i løpet av et langt arbeidsliv opplever de fleste å miste jobben. Her er 13 tips som styrker mulighetene for raskt å finne en ny jobb.

Store mørketall i varebilbransjen

En ny rapport fra A-krimsenteret viser en mengde lovbrudd, deriblant mulig trygdesvindel i varebilbransjen.

Dansk arbeidstilsyn ansetter 80 nye

For første gang på mange år skal det danske Arbejdstilsynet ansette en hel rekke med nye medarbeidere. Innsatsen skal styrkes.

Bare litt søvnmangel kan påvirke arbeidsdagen

Det er ikke mye mangel på søvn som skal til før neste arbeidsdag kan bli alt annet enn så god som ønsket, viser en ny amerikansk studie.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort