Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med ni nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 20.oktober 2017.

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med ni nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 20.oktober 2017.