Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Høyt arbeidspress og emosjonelle belastninger bidrar til at yrkesgruppene i helse- og sosialsektoren har høyest sykefravær. Nå viser flere testprosjekter i norske kommuner at velferdsteknologi kan gjøre arbeidsdagen mindre belastende og bidra til å redusere sykefraværet.

Høyt arbeidspress og emosjonelle belastninger bidrar til at yrkesgruppene i helse- og sosialsektoren har høyest sykefravær. Nå viser flere testprosjekter i norske kommuner at velferdsteknologi kan gjøre arbeidsdagen mindre belastende og bidra til å redusere sykefraværet.