Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir. Samtidig vurderer direktoratet at kvoten som er vedtatt for lisensfelling utenfor sonen i region 4 og 5 ikke er til hinder for å nå bestandsmålet.

Miljødirektoratet anbefaler å redusere kvoten for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen med ett revir. Samtidig vurderer direktoratet at kvoten som er vedtatt for lisensfelling utenfor sonen i region 4 og 5 ikke er til hinder for å nå bestandsmålet.