Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om evaluering av batteridirektivet 2006/66/EC på sine nettsider.

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om evaluering av batteridirektivet 2006/66/EC på sine nettsider.