Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Som første industriland har Norge ratifisert endringer under Montrealprotokollen, som skal bidra til å trappe ned bruken av HFK-gasser.

Som første industriland har Norge ratifisert endringer under Montrealprotokollen, som skal bidra til å trappe ned bruken av HFK-gasser.