Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En ny støtteordning har fått flere bedrifter til å sende medarbeidere på norskkurs. Ordningen gjør fremmedspråklige bedre i stand til å lykkes på jobben, mener ISS.

En ny støtteordning har fått flere bedrifter til å sende medarbeidere på norskkurs. Ordningen gjør fremmedspråklige bedre i stand til å lykkes på jobben, mener ISS.